295a

Do o. Peregryna Haczeli

Oryg.: brak. - Odp.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. Telegram na urzędowym blankieciez nadrukiem: Imperial Japanese Telegraphs. Na blankiecie u dołu adres zwrotny znakami japońskimi kanji: Nagasaki-shi | Hongochi-machi | Mugenzai no Sono | Maksymilian Korube.
Nagasaki, [po 16 IV 1931] [ 2 ]

[Telegram] [ 1 ]

Biskup [ 3 ] wymaga osobnego papieru Propagandy, robota Bernardynów, sytuacja ciężka [ 4 ].

Maksymilian

[Adres] Rev[erendissi]mo Peregrino, Generalato, 12 Apostoli, Roma

[ 1 ] Telegram (koncept telegramu) wypełniony z upoważnienia św. Maksymiliana, ale nie przez niego osobiście, lecz przez kogoś z klasztoru w Nagasaki, na co wskazuje zupełnie inny charakter pisma.

[ 2 ] Św. Maksymilian pisał 16 IV 1931 do o. Peregryna Haczeli, socjusza generalnego w Rzymie, w sprawie dokumentu z Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Wobec braku odpowiedzi w jakiś czas potem wysłał telegram. List z 16 IV 1931 się nie zachował, jego datę i główny temat ustalono na podstawie dziennika korespondencji św. Maksymiliana.

[ 3 ] Bp Yanuario Hayasaka.

[ 4 ] Na trudności ze strony OO. Bernardynów w Japonii wskazywał też św. Maksymilian w liście do prowincjała z 23 IV 1931 - zob. Pisma, 296.