3

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Roma - Il Tevere e Castel S. Angelo.
Rzym, 21 XI [1912] [ 1 ]

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Najdroższa Mamo!

List dziś otrzymałem, (bo u nas dają listy tylko w czwartki, które są dniami wolnymi od nauki, i w niedzielę; choć przypadkowo wiedziałem, że przyszedł w poniedziałek.

Nie jest tak źle, jak przedtem słyszałem i Mamie napisałem. Nie mieliby co Włosi do roboty, aż nas zaczepiać, a zresztą zwykle kupką idziemy. Gdyby więc kto chciał nam co zrobić, musiałby się naprzód dobrze namyśleć, żeby sam co nie oberwał.

To piszę w sali wspólnej nauki (bo ta w oznaczonym czasie jest tak jak i prywatna, tylko że szkoły nie ma, a więcej rekreacji i kawałek czasu wolnego). Wróciliśmy właśnie z przechadzki, na której zawsze są odwiedziny Prz[najświętszego] Sakramentu i to zawsze w innym kościele, bo jest około 900 kościołów. Dziś byliśmy w kościele św. Cecylii, bo jutro jej święto, a dziś były tam solenne nieszpory. Wrażenie rzeczywiście niemałe, śliczny śpiew chóru (niech się nasze schowają), złożonego z mężczyzn i chłopców; około 100 pająków dwunastoświecowych. Cały kościół zapełniony prawie samymi klerykami i księżmi z najrozmaitszych stron świata (jest tu bowiem, jak słyszałem, około 30 000 zakonników i zakonnic). Kościół to jej dawny pałac, dom tylko przerobiony trochę. Nawet z boku widzieliśmy jej pokój do kąpieli. W tym kościele jest także trumna z jej zwłokami i tu była zamordowana. To robi zaprawdę niemałe wrażenie (ale zanadto się rozwodzę).

Byliśmy na św. Stanisława Kostkę w jego pokoju przerobionym na kaplicę. Byliśmy i w tym sławnym Koloseum, gdzie męczono chrześcijan. Cała ziemia przesiąkła tam krwią świętych, dlatego jeden z papieży dla uniknięcia nieuszanowania kazał przysypać arenę ziemią na 4,5 metra.

Co do tej sprawy [ 2 ], to dziś jeszcze pomówię z O. Rektorem [ 3 ].

Adres do mnie: br. Maksymilian w Collegium Seraphicum ul. św. Teodora nr 41 F w Rzymie, Włochy.

Polecam się modlitwie (i ja nie zapominam).

br. Maksymilian

[Adres] Szanowna Pani | Marianna Kolbe | w klasztorze PP. Benedektynek | we Lwowie | Austria - Galicja

[Stempel pocztowy] Roma Ferrovia 24 XI 912

[ 1 ] Data roczna stempla pocztowego.

[ 2 ] Tj. wstąpienia Marii Kolbe do zakonu Sióstr Franciszkanek w Asyżu.

[ 3 ] Był nim wówczas o. Domenico Maria Tavani.