311

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. z ilustr. i nadr.: Reposoir de la procession du T. Saint Sacrament, Église Catholique Ste. Agnes, Tamatsukuri, Osaka (Japon). Ten sam nadruk znakami japońskimi kanji.
Mugenzai [no] Sono, 17 VII 1931

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Jeszcze dopisuję do listu [ 1 ], ponieważ już czas na testimoniales [ 2 ] dla br. Mariana Sato Shigeo urodzonego w Urakami diec[ezji] Nagasaki 22 II 1913, ochrzczonego 25 II 1913, bierzmow[anego] 6 I 1923; w Osace, par[afia] Kawaguchi, diec[ezja] Osaka od 25 V 19[2?]6 - 29 XII 1928; w Urakami od 29 XII 1928 - do wstąpienia do Zakonu 7 III 1931.

br. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres] Najprzewielebniejszy | Ojciec Prowincjał | Ks. Kornel Czupryk | Lwów | OO. Franciszkanie | Poland - Europe | (via Siberia)

[ 1 ] Kartka pocztowa, bez znaczka i stempli pocztowych, była prawdopodobnie uzupełnieniem listuz 11 VII 1931 (Pisma, 309).

[ 2 ] Litterae testimoniales - świadectwo informacyjne o pochodzeniu, życiu, moralności i stanowisku kandydata do nowicjatu, wystawione przez biskupa tak diecezji, w której się kandydat urodził, jak i każdej diecezji, w której po 14. roku życia przebywał ponad rok moralnie nieprzerwany.