313

Do Niepokalanowa [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Mugenzai no Sono, 3 VIII 1931]

PS - Wszystkim pozdrowienia z prośbą o współpracę modlitwą i znoszeniem krzyżyków i gorliwym spełnianiem obowiązków.

Chciałbym - o ile możliwe - wiedzieć przybliżony termin wysyłki groszy miesięcznych, by regulować się w zobowiązaniach. Zapewne br. Kamil [ 2 ] pomylił się, gdy pisał, że ostatnie 300 dol[arów] to dodatek nadzwyczajny, że więc lipcowe 300 jedzie jeszcze, bo gdyby tak było, to byśmy od razu stanęli na silniejsze nogi, ale niech będzie Wola Niepokalanej we wszystkim.

Jak tylko otrząśniemy się z grubsza z długów, zaraz ogrodzimy choć część placu, by baby nam nie właziły do chałupy, polepszymy papier na "Rycerza", bo poganie na lepszym drukują, a Japończycy czuli są na piękno. No i taki rowerek z pudłem na rozwożenie "Rycerza" i rozdawanie poganom itd., lid.

A nakład, któryśmy zacisnęli do tego co prawie konieczne na pocztę, tj. do 20 000, znowu rozwinie się do 30 000 i wyżej. - Niepokalana zna trudności i swojego Niepokalanowa, i swojego Mugenzai no Sono i kieruje najlepiej.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek do listu br. kleryka Aleksego Tabaki z 3 VIII 1931 do współbraci w Niepokalanowie.

[ 2 ] Br. Kamil Banaszek.