32

Do br. Alfonsa Kolbego [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna kartka dwustr. zapis.
Zakopane, 10 IX 1920

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie,

Nie ma dużo czasu, bo już sposobność dania tego listu się kończy, więc tak naprędce słów kilka:

Deszcze w ostatnich dniach, dosyć wymokły zboża, dziś jednak słonko przyświecało przez cały dzień. Na szczytach gór leżą już śniegi i zstępują powoli na niższe pagórki. Jest mi znacznie lepiej.

Jak tam MI? Mnie się nadarzyła już nieraz sposobność działać jako MI

W rozmowie i nawet w czynie np. jadąc do Zakopanego p zerwałem gazetę niezależnych z Ameryki [ 2 ] nalepioną na szybie w pociągu, podarłem i wyrzuciłem przez okno [ 3 ], ależ tam przeciw Ojcu świętemu wymyślali.

Pomódl się za mnie

br. Maksymilian M-a Kolbe MI

[PS] Pozdrowienia dla wszystkich Braci Kleryków.

Ucałowanie ręki O. Magistrowi [ 4 ]

[ 1 ] Dopisek św. Maksymiliana na początku wskazuje adresata listu: "Dla br. Alfonsa".

[ 2 ] Do tzw. niezależnych ugrupowań religijnych zaliczają się następujące wspólnoty protestanckie: prezbiterianie, kongregacjonaliści, baptyści, metodyści, Armia Zbawienia, kwakrzy, badacze Pisma świętego, świadkowie Jehowy, adwentyści, mormoni i inni. W USA istnieje 256 sekt tego pokroju. Por. Franz König, Religionswissenschaftliches Worterbuch, Freiburg im Breisgau 1556, 258-263.

W Polsce agitowali najbardziej badacze Pisma świętego, świadkowie Jehowy (od 1922 r.), metodyści (z YMCA włącznie - od 1920) i adwentyści. Zob. "Gazeta Kościelna" 42 (1935) 105-106.

Znana jest również ze strony tzw. Kościoła narodowego niechęć do Ojca świętego.

[ 3 ] Św. Maksymilian w regulaminie życia ułożonym w czasie rekolekcji w lutym 1920 napisał: "Nie opuszczę żadnego zła bez naprawienia go (zniszczenia go) i żadnego dobra, które bym mógł zrobić, powiększyć lub w jakikolwiek sposób się do niego przyczynić" - zob. Pisma, 851.

[ 4 ] O. Czesławowi Kellarowi.