320b

Do Niepokalanowa

Oryg.: rkps AN.

[Nagasaki, 13 IX 1931]

Telegram

Niepokalana dwóch przyprowadziła [ 1 ]

Maksymilian

[Adres] Niepokalanów Teresin k[oło] Sochaczewa

[ 1 ] Br. Grzegorza Sirego i Sergiusza Pęśka.