326

Do Niepokalanowa [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
[Mugenzai no Sono, 6 X 1931]

[PS] Jak to przetłumaczymy [ 2 ], to z rękopisem jego [ 3 ] najwłaśniejszym pchniemy Wam.

Przesyłam nieco rachunków, ale nie do zapłacenia, lecz do muzeum.

Czy na przenosiny zwłok śp. br. Alberta też się zanosi? [ 4 ]

Zauważyłem w książkach mszalnych, że z intencji "o zdanie egzaminu" jedna była odprawiona 7 VII a druga 19 VIII. - Oczywiście, jeżeli chodzi o zwyczajne egzaminy, termin to spóźniony i, o ile druczki z odpowiedzią dającym na Mszę św. pozwalają przypuszczać, że odprawienie nie ulegnie opóźnieniu, wszystko nieważne [ 5 ]. - Poproszę więc o zbadanie tej sprawy i niewłączanie do intencji tu przesyłanych intencji terminowych "ex natura rei" [ 6 ], bo zanim taka intencja przebrnie śniegi syberyjskie, lasy, stepy itp., już termin może upłynąć; a potem konsekwencje prawne!

OO. Bernardyni okazują nam dużo przychylności. W dzień św. O. Franciszka zaprosili biskupa, proboszcza swego i mnie. Z Sapporo napisali po 10 egz[emplarzy] "Rycerza" dla szpitala z zaznaczeniem, że sami pokryją koszty, gdy[by] chorzy nie wpłacili. I regułę po japońska przysłali (gratis). I w ich piśmie dla misjonarzy (po łacinie) [ 7 ] zamieścili czyjś artykuł wstępny, w którym ten ktoś nie wymieniając naszego imienia wyraźnie gromi okrutnie tych, co mogliby na nas bokiem patrzeć i... 3 egzemplarze tego numeru (bez adresu zwrotnego) "ktoś", może autor, nam nadesłał.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek do listu br. kleryka Mieczysława Mirochny, rozpoczętego 3 X, a skończonego 6 X 1931, do współbraci w Niepokalanowie.[ 2 ] Tj. elementarz języka polskiego z dopiskami japońskimi.[ 3 ] Br. Mariano Sato Shigeo, Japończyka.[ 4 ] Br. Alberta Olszakowskiego, zmarłego w opinii świętości 10 XII 1926 w Grodnie, który został pochowanyna cmentarzu parafii franciszkańskiej w Grodnie 13 XII 1926. Przeniesienie zwłok byłoby zapoczątkowaniem starań o jego beatyfikację.[ 5 ] W oryginale wyraz "nieważne" podkreślony dwukrotnie.[ 6 ] Z natury rzeczy.[ 7 ] Zob. Pisma, 329, przyp. 12.