328

Do o. Floriana Koziury

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis.

Nagasaki, Mugenzai no Sono, 27 X 1931

Kochany i Drogi Ojcze!

Pokrótce piszę, bo wśród rekolekcji, które daje Polak, ks. Świętek [ 1 ] z Jonedzawy (odległość około 2000 km).

W przesyłce intencji mszalnych można zrobić miesięczną przerwę, bo, ponieważ jestem sam, nie zdążyłem wykończyć jeszcze poprzednich i lista z "bez daty" i z "5 X" jeszcze nie tknięta (2 razy po 30).

Wczoraj nadeszło 300 dol[arów] z 10 X. - Cześć Niepokalanej.

U nas - dzięki Niepokalanej - wszystko jak najlepiej [ 2 ]. - Proszę to przy okazji zakomunikować Najprzewielebniejszemu] O. Prowincjałowi, by się też pocieszył. Szczegóły opowie list później.

Podbój Japonii Niepokalanej nabiera dziwnego rozmachu. Cześć Jej za wszystko.

Wasz

br. Maksymilian M-a Kolbe

[PS] Ze 100 figurek Niepokalanej (średnich) jak najprędzej by trzeba. Chyba już coś w drodze - prawda? Poganom się podoba.

Korekta tabel miesięcy kalend[arzowych] pożądana. - Silimy się na kalendarz. Wzdychamy za arkuszówką maszyną druk[arską], no i za falcówką na 4 łamy itd., itd.

Internistom po rekolekcjach odpiszę.

[Adres] Przew[ielebny] O. Gwardian | Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów | p[oczta] Teresin Soch[aczewski] Polska - (via Siberia) - Europe

[Stempel pocztowy] 28 10 6 [ 3 ]

[ 1 ] O. Józef Świętek SVD - zob. Pisma, 317, przyp. 24.

[ 2 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 3 ] Po zakończeniu I wojny światowej, w której Japonia brała udział na mocy przymierza anglo-japońskiego z r. 1902, Japonia została uznana za jedno z mocarstw światowych. Po cesarzu Taisho, następcy cesarza Meiji, panowanie objął w 1926 r. cesarz Hirohito; od tej chwili datuje się początek współczesnej ery zwanej Showa. Zgodnie z tym cyfra "6" na stemplach pocztowych oznacza rok 1931.