338

Do Niepokalanowa

Oryg.: rkps AN.
[Nagasaki, 14 XII 1931]

Telegram

Nawet obiecanych nie ma [ 1 ]

Maksymilian

[Adres] Niepokalanów Teresin k[oło] Sochaczewa

List z dawnym numerem 337a.

[ 1 ] Zob. Pisma, 337.