339

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Mugenzai no Sono | Hongochi, Nagasaki | Japan. Asia.
Magenzai no Sono, 19 XII 1931

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Dopiero co posłałem list, a już znowu ślę rzeczy kilka i tak:

1) Powiadamiam, że w myśl ostatniego listu O. Prowincjała bracia Zeno i Seweryn [ 1 ] złożyli śluby wieczne 17 bm. Chociaż dopiero ukończyli rekolekcje przed świętem Niepokalanego Poczęcia, dałem im całe 8 dni zupełnie wolnych od wszelkich obowiązków, a nawet stół odrębny dla przygotowania się do ślubów; i Niepokalana wiele w tych duszyczkach raczyła zdziałać.

2) Mówił mi Japończyk, który nam załatwia sprawy prawne [ 2 ], że będzie trzeba przepisać plac nasz na moje imię, bo imię biskupa cierpi na tym, jeżeli podatków nie uiszcza się punktualnie. Zaskoczony tym bardziej, że nic nie wiem o podatku żądanym a nie uiszczonym, powiedziałem zaraz "dobrze". Zachodzi tu może i jakaś pomyłka, ale co zrobić w razie zamiaru przepisania takiego. Zaznaczam, ze na próżno diecezja stara się, by jej "bona" [ 3 ] były zapisane na diecezję, a nie imiennie na kogoś (biskupa np.).

3) W Boże Narodzenie będziemy mieli dwa chrzty naszych katechumenów, którzy pragną też wstąpić do klasztoru. Jeden z nich skończył szkołę średnią [ 4 ]. Myślę rozpocząć z nim na razie filozofię, bo co zrobić z przepisem o trzech latach [ 5 ]. Czyby się nie dało dla obydwóch ukrócić?

4) Kiedy się możemy spodziewać wizytacji? W marcu u nas nie ma jeszcze upałów.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

List z dawnym numerem 338.

[ 1 ] Bracia Zeno Żebrowski i Seweryn Dagis.

[ 2 ] Uraoka, z zawodu rzeźnik, bardzo życzliwy dla naszych misjonarzy. Pierwszy zainteresował się braćmi, gdy jeszcze mieszkali w wynajętej ruderze w Nagasaki.

[ 3 ] Majątek.

[ 4 ] Pauro Nishiya - zob. Pisma, 327, przyp. 2. - Drugi ochrzczony to Antonio Yoshida - zob. Pisma, 342.

[ 5 ] Według ówczesnego prawa zakonu OO. Franciszkanów neofita dopiero po 3 latach mógł wstąpić do zakonu - zob. Konstytucje Urbańskie, cap. II, tit. 8, nr 2, 1; zob. też Pisma, 342. Konstytucjez 1932 r. przepis ten cofnęły z zachowaniem kan. 987 § 6 (obowiązującego wówczas KPK z 1917 r.), który postanawiał, że zwykłą przeszkodę do święceń mają neofici, dopóki - zdaniem ordynariusza - nie zostaną dostatecznie wypróbowani. Natomiast japońskie prawo międzydiecezjalne w art. 346 nakazuje rok przerwy przed wstąpieniem do wyższego seminarium duchownego - zob. Directorium commune ad usum totius cleri in Iaponia iussu et auctoritate E. E. Ordinariorum denuo editum et a Sancta Sede approbatum, Katoriku Chuo Kyogikai, Tokyo 1957, 147-148.