340

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Mugenzai no Sono | Hongochi, Nagasaki. | Japan. Asia.
Mugenzai no Sono, 29 XII 1931

Maryja

Najdroższa Mamo!

I list i w nim życzenia i opłatki doszły. - Za wszystko przez Niepokalaną serdeczne "Bóg zapłać" wszystkim, o których w tym liście czytam, a więc i Przew[ielebnej] Matce Prowincjalnej [ 1 ], i Wiel[ebnej] Matce Przełożonej [ 2 ], i wszystkim Siostrom. Opłatkami przysłanymi dzieliliśmy się przy wigilijnym stole pomiędzy sobą i z bratem Japończykiem [ 3 ] i... z nowo ochrzczonym, w tę samą Wigilię o godz. 4 młodzieńcem japońskim, Nishiya, lat 21, który pod wpływem Niepokalanej stał się z wroga chrześcijaństwa katolikiem i to bardzo gorliwym, a nawet zaraz wstąpił do klasztoru do nas. Gdy po raz pierwszy przyszedł do nas twierdził nawet, że Pana Boga nie ma, a teraz pragnie Panu Bogu przez Niepokalaną poświęcić całe życie jak św. Paweł; toteż dostał imię Paweł. Z zawodu to fotograf. - Równocześnie mieliśmy i drugi chrzest Japończyka, lat około 30, który już od kilku miesięcy dla Niepokalanej pomaga nam przy pracy [ 4 ]. - Cześć Niepokalanej za wszystko. (Tego drugiego przy stole wigilijnym nie było, gdyż poszedł podzielić się swym szczęściem z krewnymi, poganami, którzy mu na ogół odradzali, a nawet w ostatniej chwili bonza pogański przyszedł go odwieść od Chrztu, ale na próżno).

Niech "Rycerz" polski opowie więcej [ 5 ], bo czasu tak brakuje.

Z prośbą o modlitwę

zawsze wdzięczny syn

O. Maksymilian M. Kolbe

PS - W tej chwili zbliża się północ (20 min[ut] po jedenastej) i ja czekam, by otworzyć furtę mającym przyjechać braciom z propagandy "Rycerza".

Na tę propagandę pojechał też nowo ochrzczony Nishiya. Dziś otrzymałem od nich list, w którym ów Nishiya tak na końcu pisze: "Watashi wa ureshi des" (tj. ja jestem szczęśliwy); potem "Maria" i "br." (po polsku skrócone brat), i [...] [ 6 ] znaczy po japońsku Pauro czyli Paweł).

Nie wiem, czy przesłałem kiedy moje "han", tj. pieczęć, której tu się powszechnie używa zamiast podpisu na dokumentach czy rachunkach. Oto ona: [...] [ 7 ] poboczne S i K dałem, by oznaczyć "Rycerza", tj. Seibo no Kishi, a moje nazwisko jest w środkuj z góry na dół się czyta.

Już za 18 minut północ, więc kończą. – Maryja!

Cześć Niepokalanej za wszystko.

List z dawnym numerem 339. List z dawnym numerem 340, o pierwotnie ustalonej dacie na 30 XII 1931 - zob. Pisma, 541a.

[ 1 ] M. Marii Teodorze Chruślińskiej.

[ 2 ] S. Marii Wiktorynie Chomentowskiej - zob. Pisma, 332, przyp. 9.

[ 3 ] Br. Mariano Sato Shigeo.

[ 4 ] Antonio Yoshida - zob. Pisma, 339, przyp. 5.

[ 5 ] Prawie w każdym numerze RN w 1931 r. i w innych latach są wiadomości o misjach franciszkańskich w Japonii.

[ 6 ] Następują znaki japońskie.

[ 7 ] Odcisk owalnej pieczątki japońskiej.