343

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. i nadr.: The Long Stone Steps of Suwa Shrine Nagasaki. Objaśnienie św. Maksymiliana: Świątynia sintoistyczna.
Nagasaki, 18 I 1932

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Naprędce kreślę te kilka słów; co do br. Mieczysława [ 1 ], to kazałem mu odprawić nowennę do św. Teresy od Dziec. Jezus, patronki wszystkich misji. W międzyczasie wczoraj bez ponownego badania przychodzi wiadomość, że lekarze naradziwszy się ustalili, że operacja jest zbyteczna. Cześć Niepokalanej.

U nas Niepokalana silnie działa. Wczoraj dwie panie poganki, dostawszy "Rycerza" przyszły złożyć ofiarę; mówiły, że im się podoba i zaczęły się zapoznawać z religią katolicką. Za tydzień znowu przyjdą.

W ostatnich dniach chłopiec [ 2 ], który przed rokiem do nas chadzał i już miał zacząć naukę katechizmu, ale mu rodzice zabronili do nas zaglądać, przyprowadził, po całorocznym naleganiu i ojca, który ciekawy dlaczego synowi podoba się tak katolicyzm, wziął się sam do badania i już sądzi, że syn ma słuszność. - Cześć Niepokalanej

Benedicite

br. Maksymilian

Adres] Najprzewielebniejszy | O. Prowincjał | Ks. Kornel Czupryk | OO. Franciszkanie | Lwów Polska via Siberia | Europe

[

[Stempel pocztowy] Nagasaki Japan 18 1 23

[ 1 ] Br. Mieczysława Mirochny.

[ 2 ] Tatsuo Tanizaki, ochrzczony w 1933 r., otrzymał imię Jan. W Wielką Sobotę 31 III 1934 został ochrzczony jego ojciec, który otrzymał imię Franciszek.