347a

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Mugenzai no Sono, 14 II [1932] [ 1 ]

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Piszę w odpowiedzi na pocztówkę z 26 I w sprawie br. Hilarego [ 2 ] i pokrótce, bo zbliża się 10.30 wieczór. Zdaje mi się, że br. Hilary szczerze śluby złoży i będzie się starał rzetelnie o ich zachowanie. W razie bowiem niezastosowania się w czymś, stara się poprawić i nie lekceważy sobie. Pracuje więc nad sobą. Ponadto lubi się dużo modlić, więc na pewno Niepokalana doskonalić go coraz bardziej będzie. Tak mi się teraz, gdy to piszę, zdaje.

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Pozostali dwaj bracia przyjechali po jego odjeździe, więc nic nie piszą [ 3 ].

[ 1 ] Rok ustalono na podstawie chronologii - zob. AN.

[ 2 ] Br. Hilarego Łysakowskiego.

[ 3 ] Zgodnie z Konstytucjami przed składaniem przez kandydata ślubów zbierane były i przedstawiane prowincjałowi opinie wszystkich zakonników z danego konwentu o przyszłym profesie. Św. Maksymilian wyjaśnia, dlaczego wśród dołączonych dokumentów nie ma opinii br. Grzegorza Sirego i br. Sergiusza Pęśka, którzy przybyli do Mugenzai no Sono 13 IX 1931, gdy tymczasem br. Hilary wyjechał do Polski 3 tygodnie wcześniej, tj. 20 VIII (zob. Pisma, 318).