348

Do prymarii MI

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. z ilustr. i nadr.: The twenty-six martyrs of Japan, crucified at Nagasaki, on February 5th 1597. After painting In the cathedral of Nagasaki. - Odcisk stempla: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Mugenzai no Sono | Hongochi, Nagasaki | Japan, Asia. - Odcisk stempla ze znakami japońskimi: Nagasaki-shi Hongochi machi Mugenzai no Sono.
Nagasaki, 18 II 1932

Maria!

Alla Primaria di M.I.

Non sapiendo chi sta adesso a capo della Primaria, scrivo senza determinare il nome. - Vorrei domandare un aiuto. Si tratta di comprare 4 o 5 serie di tutti i libri necessari per lo studio della Teologia (cioe la Scrittura, Dogmatica, Morale, Diritto, Storia etc.). Gli Americani hanno un tempo fa promesso. Ho domandato il R.ssmo P. Peregrino Haczela di procurare questi libri dunque prego di indirizzare a lui tutto, che si potrebbe fare per questo affare. Non scrivo dei particolari perché dal "Rycerz" polacco giu tutti sapranno molti particolari.

fr. Massimiliano

[Adres] Alla Primaria | della Milizia di Maria Immacolata | Cellegio Serafico | Via S. Teodoro 41 F | Roma Italia | via Siberia | Europe

[Przekład polski]

Maryja!

Do Prymarii MI

Nie wiedząc, kto stoi obecnie na czele Prymarii, piszę bez podania nazwiska. - Chciałbym prosić o pomoc. Chodzi o kupno 4 lub 5 serii książek koniecznych do studiowania teologii [ 1 ] (tj. Pismo św., dogmatyka, moralna, prawo, historia itd.). Amerykanie przyobiecali niedawno temu. Prosiłem Najprzewielebniejszego O. Peregryna Haczelę, aby postarał się o te książki, więc proszę skierować do niego wszystko, co można by było uczynić w tej sprawie. Nie opisuję szczegółów, ponieważ wszyscy poznają ich wiele z "Rycerza" polskiego.

br. Maksymilian

[ 1 ] Św. Maksymilian planował otwarcie Studium Teologicznego w Mugenzai no Sono - zob. Pisma, 337 i 349.