35

Do o. Jacka Wanatowicza

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis.

Zakopane, 18 X 1920

P[ochwalony] J[ezua] Ch[rystus]

Drogi Ojcze

Wczoraj wyczerpałem intencje i otrzymałem kartkę z nowymi - Bóg zapłać.

Kiedy wrócę, tego nie wiem, a noże mnie tu przedtem zakopią. Zresztą, jak Pan Bóg da, tak będzie najlepiej. Lewa strona ma się już dobrze, tylko prawa się jeszcze nie zagoiła, bo tam prócz szczytu zajęty jest także drugi płat płucny. Jest tam także "dziurkowanie", a lekarz chce się zabawić w murarza i te dziury wapnem (dobrze, że jeszcze nie cegłami) zatynkować, bo inaczej podobno można by się i nigdy nie doczekać ich zabliźnienia. Ponieważ zaś górale na wszystkie strony budują tu domy, stodoły itd., a nawet nowy szpital się muruje (żniwa pokończono, mają ludzie czas) toteż i moją murarkę w płucach lekarz chce przeprowadzić w ciągu zimy. Już zresztą rozpoczęta.

Cieszy mnie wiadomość co do "biblioteczki" MI [ 1 ], czy też tylko nie zatraciła nazwy "wypożyczalni", gdyż jej półkami mają być ręce czytających. Zresztą, już o tym zapewne skutecznie pomyśli P[rzewielebny] O. Magister [ 2 ] (a mnie teraz nic do tego) [ 3 ].

Z prośbą o memento w św. O. Fr[anciszku]

br. Maksymilian M-a

[PS] Proszę podziękować N[ajprzewielebniejszemu] O. Gwardianowi [ 4 ] za prędkie przychylenie się do mej prośby, co do przysłania intencji i także Pr[zewielebnemu] O. Kustoszowi [ 5 ] za subiekcję.

[Adres] Wielebny Ksiądz | O. Jacek Wanatowicz | w klasztorze OO. Franciszkanów | plac W[szystkich] Świętych | w Krakowie

[Stempel pocztowy] Zakopane 19 X 20

[Nadawca] O. Maksymilian M-a Kolbe | Szpital Klimatyczny |

[ 1 ] Biblioteczka MI (wypożyczalnia) w Krakowie liczyła 200-300 dzieł i 40 czasopism. - Zob. Pisma, 955; RN 2 (1923) 107-108.

[ 2 ] O. Czesław Kellar.

[ 3 ] O. prowincjał Alojzy Karwacki polecił św. Maksymilianowi nie zajmować się sprawami MI na czas kuracji w Zakopanem - zob. Pisma, 31.

[ 4 ] O. Marianowi Sobolewskiemu.

[ 5 ] O. Danielowi Bieleniowi.