36

Do o. Czesława Kellara [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
[Zakopane, 4-27 X 1920] [ 2 ]

PS. - 1 - Odsyłam błogosławieństwo dane dla MI przez arcybiskupa Teodorowicza [ 3 ]. Należy bowiem do archiwum M.I. Przysłał mi je ks. A[dam] Bogdanowicz. Drugą kartkę czystą oddarłem (bo się przyda).

2 - Napisałem do Rzymu do MI, że odpowiedź otrzymają, ale z mej strony nic w tych sprawach nie mówiłem dodając, że na pewno bym teraz zbłądził, gdy jest Wolą Niepokalanej (wyrażoną przez wolę N[ajprzewielebniejszego] O. Prowincjała [ 4 ], abym teraz tymi sprawami nie kierował, i że na moim miejscu jest teraz Prz[ewielebny] O. Magister [ 5 ].

3 - Jako członek MI a) skazałem kilka książek z księgozbioru szpitalnego, pozostałych po chorych i bez przejrzenia włączonych do innych, na - spalenie. Wyrok natychmiast wykonano. b) Widząc, że dr A. Czerpak ma tu swoje odczyty w "Sokole" [ 6 ] (widziałem ogłoszenia) zatelefonowałem do superiora Jezuitów [ 7 ], aby wpłynął na zarząd "Sokola", aby nie dawali sali na takie rzeczy. Podziękował i obiecał się porozumieć z innymi (ks. adm[inistratorem]) [ 8 ]. Dalszych ogłoszeń już nie ma, czy z tego, nie wiem (słyszałem jednak potem, że tu jakoś o "inkwizycji" mówił on poprawnie?). Być noże, że zreformował ten odczyt.

4 - Czyby nie było dobrze, gdyby MI urzędowo podziękowało ks. arcybiskupowi Teodorowiczowi i ks. biskupowi Fr. Bertiemu z Amelii za to, że pobłogosławił MI i wydrukował program u siebie po włosku. - Zresztą to nie moja rzecz.

Poprosiłbym przy sposobności o kilka Medalików Cudow[nych]. Z otrzymanych: jeden dostała żydówka, a 4-5 eks-żydzi, i głuchoniemy, i ubogi nieuleczalnie a okropnie chory.

[O. Maksymilian M-a]

[ 1 ] Dopisek św. Maksymiliana na początku korespondencji: "Dla Pr[zewielebnego] O. Magistra" wskazuje, że adresatem jest o. Czesław Kellar.

[ 2 ] Dopisek jest bez daty. Mógł być napisany w okresie od 4 X (w liście z tą datą św. Maksymilian nic jeszcze nie wspomina o błogosławieństwie abpa Teodorowicza) do 27 X 1920 (w tym liście jest dalej mowa o błogosławieństwie abpa Teodorowicza). Dopisek nie był dołączony do korespondencji z 18 X, gdyż była to kartka pocztowa osobno wysłana. - Daty odczytu dra Czerpaka w Zakopanem nie udało się ustalić.

[ 3 ] Abpa Józefa Teodorowicza.

[ 4 ] Zob. Pisma, 31.

[ 5 ] O. Czesław Kellar.

[ 6 ] "Sokół" - organizacja społeczno-wychowawcza, istniejąca w Polsce w latach 1867-1939. Zob. Pisma, 580 przyp. 5.

[ 7 ] O. Jan Holik TJ, od lipca 1920 r. do lutego 1922 superior klasztoru OO. Jezuitów "na Górce" w Zakopanem.

[ 8 ] Ks. Janem Tobolakiem.