353

Do braci MIs. [ 1 ] w Niepokalanowie

Oryg.: rkps AN. Dwie karty: pierwsza: dwustr., druga jednostr. zapis.
[Mugenzai no Sono,] 3 III 1932

Maryja

Drodzy Bracia MIs.

Z radością odczytałem wieści o MIs. i odżyciu jego. Ale ... wyobraźcie sobie wojsko, w którym wódz chcąc posłać żołnierza jakiego na jaką pozycję, musi wpierw zapytać się, czy ten sobie życzy tam pójść, albo nawet zaczekać, by on sam o to poprosił. Bez wątpienia trudno by było rzutko operować i planowo przygotowywać takich żołnierzy. Rozdział XII naszej świętej Reguły nie zobowiązuje nikogo do gotowości na misje [ 2 ]. Pomyślcie więc, czy nie byłoby wskazane, by wszyscy i każdy z osobna, którzy się poświęcili Niepokalanej i w myśl tegoż rozdziału Reguły poprosili o to, by mogli iść na misje, tak że gdy N[ajprzewielebniejszy] O. Prowincjał by chciał kogo posłać, by już z góry miał jego zezwolenie, prośbę a nawet zobowiązanie. - Wyobrażam to sobie tak, że ci, którzy się poświęcili Niepokalanej w myśl dyplomika bez granic, by poprosili N. O. Prowincjała, by im wolno było nawet ślubem się zobowiązać do pójścia gdziekolwiek św. Posłuszeństwo ich wyśle dla Niepokalanej, chociażby na najcięższe misje i pewną śmierć. - Tak by do ślubów zakonnych dołączyli i ten, do którego ich wyraźnie Reguła nie obowiązuje. - Myślę tak, iż nasamprzód z własnej inicjatywy, bo tu przymuszać nie mają przełożeni prawa, w porozumieniu z O. Gwardianem poślecie ową prośbę i otrzymawszy pozwolenie od N. O. Prowincjała dołączycie ów ślub, a potem dla tej sprawy zjednacie pomału wszystkich profesów, a wreszcie nowicjusze dowiedzą się, że w Niepokalanowie takie tylko śluby są możliwe, tj. razem z gotowością na wszystko [ 3 ] dla Niepokalanej. - Inaczej planowe przygotowanie do akcji światowej zdaje mi się dość trudne z powodu słabości woli naszej i niepewności co do usposobień.

Cóż się Wam zdaje? [ 4 ]

Myśmy już w rzeczywistości na misjach, ale też podobną prośbę już wysłaliśmy do N. O. Prowincjała. Jego odpowiedź będzie Wolą św. Posłuszeństwa, Wolą Bożą, Wolą Niepokalanej.

Jeszcze im ciszej będziecie działać, tym lepiej. Wiedzieć o wszystkim mogą i mają tylko przełożeni; innych zaś to nie obchodzi, choćby i mądrzy, i święci byli, bo nie.

Wasz

br. Maksymilian M-a Kolbe MI

[ 1 ] Zob. Pisma, 352, przyp. 3.

[ 2 ] Zob. Pisma, 167, przyp. 5.

[ 3 ] W oryginale wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 4 ] Reakcja braci była przychylna. Złożenie czwartego ślubu o. Florian proponował poufnie tylko wybranym braciom i należy sądzić, że wszyscy ten ślub złożyli.