354

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. i nadr.: Tateiwa Rock at Mogi near Nagasaki.
Nagasaki, 9 III 1932

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Wczoraj otrzymałeś pocztówkę pisaną i datowaną pocztowo we Lwowie 6 II; szła więc przeszło miesiąc. W międzyczasie zaszło sporo zmian co do br. Mieczysława [ 1 ], o których w listach. Obecnie sprawę ujął lekarz starszy, katolik i uważa diagnozę szpitala uniwersyteckiego za mylną, operację za niepotrzebną, a dalsze krajanie za niebezpieczne i zupełnie zbyteczne. Zabiegi jego dobrze skutkują i br. Mieczysław zdolny jest już zupełnie do intensywnej nawet pracy umysłowej i oszczędza się tylko jeszcze fizycznie [ 2 ].

O. Konstanty [ 3 ] w tych dniach nadesłał odpis świadectwa magisterium - cześć Niepokalanej.

[Aspirantowi] Nishiya dałem przy drzwiach zamkniętych habit z kapturem 22 II [ 4 ].

U nas - cześć Niepokalanej - wszystko dobrze. Nowa maszyna drukarska (16 stron) już stoi i trzeba będzie teraz trochę pobudować. Wszystko w miarę możności.

Benedicite

br. Maksymilian M-a

[Adres] Najprzewielebniejszy | O. Prowincjał | Ks. Kornel Czupryk | OO. Franciszkanie | Lwów Polska - via Siberia | Europe

[Stempel pocztowy] [...] [ 5 ]

[ 1 ] Br. Mieczysława Mirochny.

[ 2 ] Zob. Pisma, np. 260, 275, 317, 343, 349.

[ 3 ] O. Konstanty Onoszko.

[ 4 ] Zob. Pisma, 349.

[ 5 ] Stempel pocztowy nieczytelny z powodu wycięcia znaczka pocztowego.