355

Do o. Konstantego Onoszki

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. i napisem japońskim: Nippon no Seibo | shinto hakken kinen | gannen San gatsu.
Nagasaki, 11 III 1932

Maryja

Drogi Ojcze!

Cześć Niepokalanej. Odpis świadectwa otrzymałem [ 1 ]. Sprawy tak stoją, że rzeczywiście własne studia stają się tu jedynym rozwiązaniem. Niepokalana zresztą sama najlepiej wszystkim pokieruje, mimo naszej słabości, nieudolności i przeszkadzania ciągłego.

Polecamy się modlitwom

Pozdrowienia wszystkim

br. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres] Rev[erendo] P[adre] Onoszko Włod[zimierz] | OO. Franciszkanie | Wilno | Trocka 14 | Polska via Syberia | Europe

[Stempel pocztowy] [...] [ 2 ]

[ 1 ] Zob. Pisma, 354.

[ 2 ] Stempel pocztowy nieczytelny z powodu wycięcia znaczka pocztowego.