356

Do o. Justyna Nazima

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Mugenzai no Sono, 13 III 1932

[PS] [ 1 ] Br. Maksymilian M-a też oburącz.

[ 1 ] Podpis św. Maksymiliana i uzupełnienie pod życzeniami imieninowymi dla o. Justyna Nazima, redaktora RN. Życzenia podpisali wszyscy mieszkańcy Mugenzai no Sono. Dopisek Świętego świadczy o jego wielkim szacunku dla o. redaktora J. Nazima.