359

Do Niepokalanowa [ 1 ]

Oryg.: brak. Odp. ms AN. Zob.: W krainę myśli 1952, 352.
[Mugenzai no Sono, 20 III 1932]

Jeszcze PS - Ciekawiśmy co jest napisane w Addenda propria [ 2 ] naszej Prowincji do Mszy i brewiarza? - Taka to słabość.

Książki teologiczne pięć serii zamówiłem [ 3 ] u N[ajprzewielebniejszego] O. Peregryna [ 4 ] zapewniając, że Prokurator Misji koszta pokryje; gdyby nie, to MI prymaria w Rzymie (Amerykanie) wedle obietnicy rachunki wyrówna; gdyby zaś tego wszystkiego jeszcze nie starczyło, to Niepokalanów polski ostatnią "kropkę" na rachunku dopisze.

Miałem z Rzymu "Summę" św. Tomasza nieoprawną, wydanie tanie. Bardzo by mi się zdała. Można by wysłać.

Nacieszyliśmy się widokiem przesłanego transportera (na rysunku) [ 5 ].

Dołączam zapomniane "wrażenia" [ 6 ], życzenia administracji, odpis w sprawie skonfiskowanych pieniędzy w Niegorełoje [ 7 ], by na przyszłość czasem podobnie nie zrobić.

Załączam też odpis Karmelitanek [ 8 ] na propozycje zawarte w "Komunikacie Misyjnym" [ 9 ] i fotografii trochę.

Kończę, bo roboty moc. Życzymy Wesołych Świąt pod płaszczem Niepokalanej.

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Dopisek do listu z Mugenzai no Sono z 20 III 1932 do Niepokalanowa.

[ 2 ] Dodatku mszalnym i brewiarzowym.

[ 3 ] Zob. Pisma, 348.

[ 4 ] O. Peregryna Haczeli.

[ 5 ] Taśmociągu przenoszącego samoczynnie wydrukowanego RN od maszyny rotacyjnej do wysyłalni.

[ 6 ] Trudno ustalić z całą pewnością, o co chodzi; prawdopodobnie artykuł na temat pracy misyjnej.

[ 7 ] Br. Grzegorz Siry i br. Sergiusz Pęsiek w liście datowanym: Krasnojarsk 5 IX 1931, donoszą: "[...] Wymienione czerwieńce i ruble zabrali nam na granicy mówiąc, że pieniędzy sowieckich za granicę wywozić nie wolno, a na to dali br. Sergiuszowi kwit, że jak będzie wracał do Polski, to mu je zwrócą [...]".

[ 8 ] W AN nie ma tej odpowiedzi.

[ 9 ] Zob. Pisma, 342, przyp. 9.