361

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps. AN. Kartka poczt. jednostr. zapis z ilustr. figury NMP. Na postumencie figury napis znakami japońskimi: Nippon no Seibo [Japońska Matka Boża].
Nagasaki, 22 III 1932 [ 1 ]

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Zapomniałem jeszcze dopisać w liście [ 2 ], że "zgadywanie" co do składu czwórki, która by tu przyjechała [ 3 ], napisałem i wysłałem przed otrzymaniem listu N[ajprzewielebniejszego] O. Prowincjała z zawiadomieniem, że w razie studiów dwóch kleryków przyjedzie. - Dlatego dodaję, że właśnie przez Mandżurię kabiny kolejowe sypialne są w sam raz na 6 osób, a i przez Bolszewię, jeżeli się ma jedną kabinę (czwórkę), to już w niej cały dzień może cała szóstka mieszkać; tylko dwóch pośpi osobno, jak bracia co we dwójkę przyjechali [ 4 ]. Poza tym wedle tutejszego prawa misjonarz dopiero po trzech latach studiów języka japońskiego i egzaminie może się zabrać do roboty. W sam raz więc na teologii można te trzy lata zrobić.

br. Maksymilian

[Adres] Najprzewielebniejszy | O. Prowincjał | Ks. Kornel Czupryk | OO. Franciszkanie | Lwów Polska via Siberia | Europe

[Stempel pocztowy] Nagasaki Japan 23 3 32

[ 1 ] Św. Maksymilian podał datę 22 II 1931, ale sprawy poruszone tutaj każą bezwzględnie przyjąć datę stempla pocztowego jako datę rzeczywistą. Racje: sprawa własnych studiów teologicznych w Mugenzai no Sono była tematem wymiany korespondencji między nim i o. prowincjałem dopiero w 1932 r., a nie w 1931; zwłaszcza znamienny jest list św. Maksymiliana z 21 III 1932, do którego tu nawiązujena skutek otrzymania listu o. prowincjała w sprawie przyjazdu dwóch kleryków na studia. Św. Maksymilian powołuje się też na list z 12 I 1932, w którym podaje on przypuszczalny skład "czwórki". Tak więc rok 1931 nie wchodzi tu wcale w rachubę.

[ 2 ] W liście z 21 III 1932 - zob. Pisma, 360.

[ 3 ] Por. Pisma, 342.

[ 4 ] Br. Grzegorz Siry i br. Sergiusz Pęsiek, którzy wyjechali z Niepokalanowa 31 VIII 1931, a w Mugenzai no Sono zjawili się 13 IX 1931 - zob. Pisma, 320 i 321.