363

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Nagasaki, 31 III 1932

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Dosyłam jeszcze jeden list, który otrzymałem dzisiaj od rektora Seminarium w sprawie br. Ludwika [ 1 ].On przyjechał tu wczoraj. Sam nie zabieram się tu do rozsądzania tej sprawy; boję się bowiem, by nie było jeszcze gorzej, ale wobec tego ostatniego listu uważam wysłanie go za rzecz bardzo pilną dla jego duszy, dlatego nie oczekując nadejścia telegramu odwoławczego zaczynam zaraz przygotowania do wyjazdu. By czasem dla oka nie zaczęły się Komunie św. bez uporządkowania sumienia, a przynajmniej, by te możliwości były jak najmniejsze. Telegraficznie nie da się wyłuszczyć przyczyn więc nie mogę bardziej sprawy przyspieszyć; wprost nie wiem, co począć wobec tego ostatniego listu, by nie mnożyć złego. Spodziewam się, że do ukończenia przygotowania wiz telegram odwołujący od N. O. Prowincjała w odpowiedzi na mój poprzedni list nadejdzie. - Niech się dzieje Wola Niepokalanej.

Kończę, by zaraz wysłać.

W św. O. Franciszku niegodny

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Zob. Pisma, 362.