373

Do o. Floriana Koziury [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Mugenzai no Sono, 28 IV 1932] [ 1 ]

PS - Tak mi się już oczy kleją, że nie dodaję nic.. - ... Już zrobiło się jutro, więc i oczy się odkleiły.

Drogi i Kochany Ojcze! Proszę tak tęgo Niepokalanej mnie polecić, bo się boję: nie pełniłem dostatecznie, com powinien i boję się, bym Jej zbytnio nie bruździł.

Czy trafniejszy będzie tytuł "Młody Rycerz", czy "Rycerzyk" [ 2 ]?

Może by z "Rycerzem" włoskim też choć co miesiąc zamienić korespondencję; ja im to stąd obiecałem. Czy Niepokalanów otrzymał pierwsze trzy numery "Il Cavaliere dell’Immacolata" Padova - (Arcella) - Italia [ 3 ]?

A może by drobiazg jaki zapomogi pchnąć temu nowo budzącemu ale "Rycerzowi", choćby dla zaznaczenia jedności kasy, Tak 100 zł (sto) już tam byłoby 500 coś lirów. - O. Vivoda [ 4 ] myśli i o drukarni "Rycerza" włoskiego i wzdycha za Niepokalanowem włoskim. - Może na początek bracia fachowcy z polsk[iego] Niepokalan[owa] i tamtą pierwszą maszynę uruchomią.

Eks-br[at] Ludwik [ 5 ] wyjechał drogą przez Indie i popod Afrykę do Argentyny, gdzie mają podobno pojeohać jego rodzice. - Maj zaczął się słonecznie, bo okręt wyjechał w wigilię maja.

Może by prawnicy rozwiązali taką trudność. - Wedle prawa do ważności należenia do "Pia Unio" należy wpis do księgi, gdzie erekcja; u nas nie może być erekcji, bo kaplica nie erygowana. Czy więc wpisujący się do M.I. u nas uzyskuje zaraz odpust zupełny przywiązany do dnia wstąpienia, czy też musi zaczekać aż list z jego imieniem do Polski zajdzie [ 6 ]?

Kiedy istnieje obowiązek Missae Conventualis? Czy np. u nas jest [ 7 ]? - W sobotę z nią trudno, bo nie dopuszcza przywileju Mszy św. o Niepokalanej - pilne.

Dziś już cieszyliśmy się "Zagrodą" [ 8 ] nr 2 podczas obiadu.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek do listu br. Grzegorza Sirego z 28 IV 1932 do współbraci w Niepokalanowie.

[ 2 ] Zob. Pisma, 335, przyp. 6.

[ 3 ] RN włoski - zob. Pisma, 355a. Dnia 11 II 1932 zaczął się ukazywać w Padwie miesięcznik milicyjny "Il Cavaliere dell’Immacolata", a od 11 II 1933 w Asyżu pismo "La Milizia di Maria Immacolata". W 1935 r. oba te pisma połączyły się w jeden organ Milicji włoskiej (z zachowaniem obu dotychczasowych tytułów), który wychodził w Asyżu, od 1936 r. w Rzymie, gdzie w r. 1937 osiągnął nakład 20 000 egz., od 1939 w Camposampiero k. Padwy, przy grobie świątobliwie zmarłego o. Girolamo Biasi (zm. 20 VI 1929), jednego z pierwszych członków MI. W Padwie 7 XI 1938 powołano do życia centralę narodową MI, która miała być prototypem Niepokalanowa włoskiego.

[ 4 ] O. Antonio Vivoda, redaktor włoskiego RN.

[ 5 ] Ludwik Kuszel.

[ 6 ] Aby uzyskać odpusty związane z należeniem do MI, trzeba być zapisanym do księgi wpisowej.

[ 7 ] Według Konstytucji Urbańskich chór i Msza św. konwentualna obowiązywały w klasztorach kanonicznie erygowanych, jeśli znajdowało się tam co najmniej czterech zakonników obowiązanych do chóru (w przypadku klasztorów istniejących już dłuższy czas), bądź dwunastu (w przypadku klasztoru nowo otwieranego) - zob. cap. III tit. 2 nr 5 oraz cap. VI tit. 4 nr 2-3.

[ 8 ] "Zagroda" - pismo wewnętrzne Niepokalanowa (pełny tytuł "Zagroda Niepokalanej"), wychodziła jako miesięcznik od kwietnia 1932 r. do lipca 1933 włącznie. Była wydawana drukiem na prawach rękopisu. Decyzją kapituły prowincjalnej z r. 1933 wydawanie pisma zostało wstrzymane. W zamian za to wiosną 1934 r. wydano jednodniówkę pt. "Z życia Niepokalanowów". Od listopada 1936 r. pismo wewnętrzne Niepokalanowa na prawach rękopisu zostało wznowione, początkowo jako "Echo z Wydawnictwa" (22 VIII - 13 IX 1936, wyszły cztery numery), następnie jako kronika o poszerzonej treści "Z życia Niepokalanowa" (21 XI 1936 - 28 III 1937, trzy numery), wreszcie jako "Echo Niepokalanowa" ukazujące się od 11 IV 1937.