379

Do Niepokalanowa

Oryg.: rkps AN.

Nagasaki, 28 V 1932

Telegram

Jadę szukać Niepokalanowa indyjskiego [ 1 ]. Modlitwy.

Maksymilian

[Adres] Niepokalanów | Teresin k[oło] Soch[aczewa]

[ 1 ] Zob. Pisma, 378.