382

Do o. Macieja Biedrzyckiego

Oryg.: rkps AN. Trzy karty jednostr. zapis.
Na Morzu Żółtym pomiędzy Japonią a Hongkongiem, 3 VI 1932

Maryja!

Drogi Ojcze czy Bracie! (nie wiem czy po święceniach, a na morzu sprawdzić trudno) [ 1 ].

Odpowiadam na list z 26 kwietnia. Nasamprzód co do filii MI, to i w Nagasaki jest ona obecnie jeszcze niemożliwa, gdyż kapliczka nasza nie jest formalnie erygowana i być nie może, gdyż biskup uważa ją jeszcze za zbyt małą: wiec musimy poczekać aż do rozbudowy kaplicy. Z tego też powodu nie forsowało się tu wpisywania do M.I., ale tego roku może przy pomocy Niepokalanej uda się kaplicę rozszerzyć, a raczej większą dostawić. - "Rycerza" japońskiego do Kolegium Propagandy ślemy Japończykom, ale noże chodzi o Kongregację, to i tam się pośle. - Książki teologiczne już doszły. N[ajprzewielebniejszemu] O. Socjuszowi też list posyłam [ 2 ].

Cześć na wieki Niepokalanej, że raczy nie opuszczać swej MI mimo naszych słabości i tylu niewierności. Z radością przeczytałem "odezwę" i odpisuję: 1) Jeszcze tu niemożliwa jest formalna sedes [ 3 ] z powodu wyżej wymienionego; dlatego też spisy członków odsyłamy do Niepokalanowa polskiego do zarejestrowania. 2) Jest tu członków coś około 500 tylko, bo nie propagujemy wpisów z przyczyn powyższych. 3) MI nie przekracza tu jeszcze formy czystej Pia Unio i to sine locali sede [ 4 ] i dlatego nie ma tu ani "sessiones" [ 5 ] ani "collationes" [ 6 ] ani "pia opera" [ 7 ]. Przy pomocy Niepokalanej ufamy, że potem będzie.

Co do sposobu przyjmowania u nas w Polsce, o ile możności i starano się o władze od OO. Lazarystów [ 8 ], i przyjmowano uroczyście, ale nie uważano tego za konieczność i dlatego olbrzymia większość zgłaszała się ze wszystkich stron Polski i świata listownie i listem otrzymywała tak dyplomik wpisowy jak i medalik. Przez stałe zaś czytanie "Rycerza Niepokalanej" zapoznawała się z duchem MI i zawsze pobierając to pisemko ciągle go pogłębia. - Zdaje mi się, że jak na MI 1, tj. "Pia Unio", im mniej się będzie wymagać, tym lepiej, chociaż im uroczyściej, tym bardziej "laudabile" [ 9 ], byle nie ograniczać przez to łatwości stawania się członkami MI.

Uważam więc, że "Rycerz Niepokalanej" w języku włoskim jest już koniecznością i z radością dowiedziałem się, że o. Vivoda zabrał się do tego. Oczywiście jest to "Rycerz" włoski dla Włoch tylko, a nie organ Prymarii, bo nie wszyscy rozumieją język włoski.

Bardzo bym się cieszył, gdyby ten "Cavaliere dell’Immacolata", wyrosły na grobie jednego z trzech pierwszych członków MI o. Hieronima Biasi, zgrubiał do wielkości polskiego "Rycerza", oblókł się w niebieską szatę i zapukał do każdego domu włoskiego od Alp po Afrykę i gdziekolwiek po świecie rozbrzmiewa mowa włoska [ 10 ]. - O. Vivoda marzy i o drukarni, i o Niepokalanowie włoskim: niech mu Niepokalana błogosławi i poprowadzi sama poprzez krzyże, bo na pewno ich nie zabraknie w takiej sprawie.

Co do "Interrogationes mense novembri" [ 11 ] to ich nie otrzymałem wcale. Nieraz się zdarzy, że wysłany nam list gdzieś w drodze się zabłąka.

Gdy to piszę, spoglądam na linię gór wybrzeża chińskiego, które posiniałe w oddali przesuwają się przed okrętem.

Bardzo proszę o modlitwę, bym Niepokalanej nie dał rady bruździć, ale był powolnym narzędziem w Jej ręku i by Niepokalana raczyła sama pokierować sprawą swego przyszłego Niepokalanowa indyjskiego.

W św. O. Franciszku brat
a w Niepokalanej "commiles Immaculatae" [ 12 ]

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Niech cała MI pomodli się w sprawie Niepokalanowa indyjskiego. - Niechby i "Cavaliere" poprosił czytelników o modlitwę w tej intencji.

Tante grazie e cordialissimi saluti al carissimo compagno P. Rettore domandando qualche "Memento" che l’Immacolata si degni di reggere Essa stessa tutta la causa del Suo M.I. [ 13 ]

fr. Massimiliano M-a Kolbe

[Adresna kopercie] Rev[eren]do | P. Mattia Ma Biedrzycki | "Militia Immaculatae" | Roma (118) via S. Teodoro 41 F | Italia | via Siberia | (Europe)

[Nadawca na kopercie] O. Maksymilian Ma Kolbe | Mugenzai [no] Sono | Nagasaki (Hongochi) | Japan | (a właściwie w drodze do Indii).

[ 1 ] O. Maciej Biedrzycki, franciszkanin z amerykańskiej prowincji św. Antoniego, a po podziale (1939) św. Bonawentury, otrzymał święcenia kapłańskie 21 VII 1931.

[ 2 ] Zob. Pisma, 348. List do o. socjusza Peregryna Haczeli się nie zachował.

[ 3 ] Siedziba filialna MI.

[ 4 ] Bez miejscowej siedziby.

[ 5 ] Nie ma posiedzeń.

[ 6 ] Ani składek.

[ 7 ] Ani dzieł zbożnych, dobroczynnych.

[ 8 ] Zwanych w Polsce Misjonarzami; zgromadzenie misyjne założone przez św. Wincentego à Paulow 1624 r.

[ 9 ] Chwalebnie.

[ 10 ] Zob. Pisma, 373, przyp. 3.

[ 11 ] "Zapytania w miesiącu listopadzie".

[ 12 ] Współrycerz Niepokalanej.

[ 13 ] [Przekład polski] Podziękowania i najserdeczniejsze pozdrowienia dla najdroższego współtowarzysza O. Rektora z prośbą o "Memento" od czasu do czasu w intencji, aby Niepokalana sama raczyła kierować całą sprawą swojej MI.