384

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis z ilustr. i podpisem: W porcie w Hongkongu w Chinach.
Na morzu w Chinach, w Hongkongu, 7 VI 1932

Maryja!

Najdroższa Mamo!

Jadę do Indii, by szukać nowego Niepokalanowa. Podróż potrwa 20 dni przeszło. Poproszę o modlitwę także wszystkie Przew[ielebne] Matki i Siostry, by Niepokalana wszystkim sama kierowała.

Teraz ósmy dzień jazdy. Jestem w Chinach. Piszę w kajucie okrętu japońskiego.

Niepokalana bardzo się mną opiekuje i z nadzwyczajną miłością prowadzi.

Zawsze wdzięczny syn

O. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres] Wielmożna Pani | Maria Kolbe | Kraków | ul. Smoleńsk 6 | Klasztor PP. Felicjanek | Poland | (Europe)

[Stempel pocztowy] Hong[...] [ 1 ]

[ 1 ] Reszta odklejona wraz ze znaczkiem.