392

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. - Druk.: z dużymi opuszczeniami RN 11 (1932) 339.
Ernakulam, 28 VI 1932

Maryja!

Najprzewielebniejszy O[jcze] Prowincjale!

Dziś piąty dzień pobytu mego w Malabarii i jutro ruszam z powrotem do Nagasaki, bo "rozglądnąłem" się już tutaj, a Niepokalana sprawiła, że tutejszy arcybiskup (łaciński) [ 1 ] nie tylko powiedział "przyjdźcie", ale ofiarowuje z dóbr diecezjalnych na użytek i teren (ogrodu wielkiego część) i dom na tymczasowy pobyt, dopokąd coś "dużego" (?) nie zbudujemy (czyli na zawsze?) i kaplicę. To wszystko przy samej drodze automobilowej łączącej miasto Ernakulam z miastem Alwaye, po której co pół godziny kursują autobusy. Od obydwu miast odległe o 6 km. Równolegle do drogi biegnie tor kolejowy. Do najbliższej stacji obecnie 2 1/2 km (ale kursują wspomniane autobusy). Jest też nadzieja, że pobudują stację kolejową jeszcze bliżej.

Również arcyb[iskup] syryjskiego obrządku [ 2 ] ofiarowuje plac na użytek, ale 2 km od kolejowej stacji Alwaye i bez stałej komunikacji autobusowej. Przy tym z powodu różności obrządku powstaje trudność co do jurysdykcji, a nawet są pewne różnice zdań na ten temat pomiędzy arcybiskupem łacińskim i syryjskim. Tak więc z tego względu powód, zarzewie ciągłych nieporozumień. Więc chyba na to liczyć nie można. - Choć bardzo poczciwi ci syrianie i u tego arcybiskupa goszczę, bo przypadkowo w sam raz tu przyprowadził mnie ksiądz tego obrządku, którego spotkałem w pociągu.

Tak więc arcybiskup łaciński dzisiaj naobwoził mnie swym autem i pokazywał, i tłumaczył, i zachwalał, a teraz oczekuje już od N[ajprzewielebniejszego] O. Prowincjała oficjalnego listu w tej sprawie, by mógł go przedstawić swoim konsultorom itd.

Powracam, bo nie mam celu tu pozostawać - nie kleci mi się jakoś... wieczór, ale już powiedziałem, co było trzeba.

Cześć za wszystko Niepokalanej.

Tutaj żaden z listów od N. O. Prowincjała dotąd nie przyszedł, więc choćby coś dla mnie wysłane było, powędruje za mną do Nagasaki.

Z prośbą o seraf[ickie] błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Trzeba pójść wcześniej spać, bo potem dwie noce w pociągu.

Niepokalana dziwnie kieruje. Przy sposobności szczegóły opowiem.

[ 1 ] Abp Angelo Maria Perez y Cecilia.

[ 2 ] Abp obrządku syro-malabarsklego, Agostino Kandathil.