393

Do o. Floriana Koziury

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Ernakulam, 29 VI 1932

Telegram

Donieść prowincjałowi: Amalam - Niepokalanów indyjski - zbudowany. Cześć Niepokalanej.

Maksymilian

[Adres] Niepokalanów | Teresin k[oło] Soch[aczewa]