396

Do Niepokalanowa

Oryg.: rkps AN.

[Nagasaki, 25 VII 1932]

Telegram

Maryja! Donieść [ 1 ]: powróciłem.

Maksymilian

[Adres] Niepokalanów | Teresin k[oło] Soch[aczewa]

[ 1 ] O. prowincjałowi Kornelowi Czuprykowi.