396a

Do prymarii MI w Rzymie

Oryg.: rkps Archiwum Centrum Międzynarodowego MI w Rzymie. Kartka pocztowa jednostr. zapis., przedstawiająca na odwrocie wybrzeże chińskie z nadrukiem: Wan-Shou, Peping, China. - Fotokop.: AN.
[Mugenzai no Sono, po 25 VII 1932] [ 1 ]

Maria!

Alla "Primaria" della M.I.

Prego d’inviare un po’ di "Prospectus schematicus Indulgentiarum M.I." ed anche le pagelle in latino (se ci sono).

Tanti saluti. Pregate all’Immacolata per noi.

Fr. Massimiliano M-a Kolbe

[Adres] Alla "Primaria di Milizia d’Immacolata" | Collegio Serafico | via S. Teodoro 41F | Roma (811) | Italia | via Siberia

[Przekład polski]

Maryja!

Proszę o przysłanie kilku [egzemplarzy] "Prospectus schematicus Indulgentiarum M.I." [ 2 ], a także [nieco] dyplomików po łacinie (jeśli są).

Moc pozdrowień. Módlcie się do Niepokalanej za nas.

Br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Trudno ustalić datę napisania kartki. Autor najprawdopodobniej nabył ją podczas podróży do Indii, ale wysłał już z Japonii, po powrocie z podróży (25 VII 1932), o czym zdaje się świadczyć fragment pieczęci pocztowej, uszkodzonej przez oderwanie znaczka.

[ 2 ] Schematyczny wykaz odpustów MI.