402

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie ze stemplem znakami japońskimi: Nagasaki-shi, Hongochi machi Mugenzai no Sono.
Nagasaki, 1 IX 1932

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Aż się boję, bym czasem przez myśl o studiach podaną we wczorajszym liście czegoś nie zepsuł. Dlatego też proszę, by N[ajprzewielebniejszy] O. Prowincjał swobodnie [ 1 ] decydować, by czasem moje 3 grosze w to nie weszły i nie zepsuły czego.

Podaję też rozkład godzin. Co dzień rano od 9-12 dogmatyka, apologetyka, historia kośc[ielna] po godzinie, a po południu od 3-4 w poniedziałki, środy i piątki skryptura; we wtorki i soboty j. japoński. We czwartek zaś wolne.

Postaramy się przeprowadzić studia możliwie najlepiej, chociaż... właściwie już nic nie dodam, tylko zaraz list ślę.

Z prośbą o seraf[ickie] błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.