403

Do Niepokalanowa [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Mugenzai no Sono, 2 IX 1932]

PS - Ja nic nie dopisuję, bo pracy dużo. Poproszę tylko o modlitwę, bo... [ 2 ] Zresztą Niepokalana wszystkim kieruje sama. I - bym nie zaniedbał, czego Ona ode mnie żąda - w każdej chwilce - to najważniejsze. Pytamy się tu czasem, co będzie - za rok. Ale to wszystko w rękach Niepokalanej, byle każdy z nas w każdej chwili nie zaniedbał czynić tego, czego Ona sobie życzy.

Wasz

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Dopisek do listu br. Grzegorza Sirego z 2 IX 1932 do współbraci w Niepokalanowie.

[ 2 ] Bo trudności - zob. Pisma, 401.