406

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Mugenzai no Sono | Hongochi, Nagasaki | Japan. Asia.
Mugenzai no Sono, 12 X [ 1 ] 1932

Maryja!

Najprzewielebniejszy O[jcze] Prowincjale!

W myśl zapowiedzi w liście ostatnim, ślę wynik próby zapukania jeszcze do księdza Japończyka w sprawie nauczania u nas. Z całą grzecznością, ale się wymówił, stawiając za powód: brak i przygotowania, i czasu. Wobec tego wszelka nadzieja znalezienia jeszcze jednego profesora upada [ 2 ]. Proponowałem nawet z wynagrodzeniem dla pokrycia z nadwyżką ewentualnego auta. Jak Niepokalana dalej pokieruje - nie wiem. Ale nie widzę żadnej nadziei znalezienia tu trzeciego.

O. Konstanty [ 3 ] w sobotę wziął wotywę "De Immaculata" i pozdrowienia "Maryja" używa. Może Niepokalana przecież zwycięży. Na razie jednak przerobienie Niepokalanowa na konwent zwyczajny mu jeszcze przyświeca. - Ale niech Ona sama pomyśli o tej sprawie.

Dołączam fotografijkę nowo budującego się domu (bez dachu - taras).

Z prośbą o seraf[ickie] błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] W oryginale podano datę miesięczną "IX", co jest pomyłką. Po pierwsze, w liście z 7 X 1932 jest wzmianka o jeszcze jednej próbie zdobycia profesora teologii, a tu wynik tej próby (negatywny). Po drugie, zdjęcie domu w budowie, o którym mowa w liście z 12 X 1932, zostało zamieszczonew RN 12 (1933) 18 wraz z listem od misjonarzy z 16 X 1932, omawiającym m.in. budowę domu.

[ 2 ] Zob. Pisma, 405.

[ 3 ] O. Konstanty Onoszko.