406a

Do poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio

Oryg.: brak. Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis. Na karcie stempel znakami japońskimi kanji: Nagasaki-shi, Hongochi-machi, Mugenzai no Sono. Obok własnoręczna uwaga OMK: Kopia odpowiedzi danej Poselstwu.
Nagasaki, 25 X 1932

Do
P.T. Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej
w Tokio

W odpowiedzi na list z dnia 21 X [br.] Nr 1652/32 niniejszym donoszę, że w naznaczonym na fotografii rzekomym ks. Marcinie Kuszlu poznaję rzeczywiście P. Bolesława Kuszla, który udał się w tym czasie do Argentyny.

List P.T. Poselstwa wraz z nadesłaną fotografią wysyłam równocześnie do Urzędu Prowincjalskiego w Polsce, celem wyczerpującego poinformowania o nim odnośnych władz duchownych w Buenos Aires.

Bolesław Kaszel urodził się we wsi Połubowce woj. nowogródzkiego. Wstąpił do seminarium diecezjalnego w Pińsku a następnie do naszego Zakonu, gdzie w Krakowie ukończył jeden rok teologii, po czym zgłosił się na misje i w Tokio studiował teologii rok drugi.

Nie ukończył on jednak seminarium ani w Krakowie - jak twierdzi - ani w Japonii i nie posiada żadnych święceń kapłańskich - skąd też księdzem nie jest.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]