412

Do o. Floriana Koziury [ 1 ]

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN.

[Mugenzai no Sono, 30 X 1932] [ 1 ]

PS - Drogi i Kochany Ojcze! Czy Niepokalana zechce już od Nowego Roku przemawiać do małej dziatwy przez swego "Rycerzyka" [ 2 ]? Bo ponoć masoneria truje ją niemoralnymi drukami.

Czy przyszedł już czas wyznaczony przez Nią na wydawanie "Rycerza" po łacinie ("Miles Immaculatae" [ 3 ]) dla podbicia i zjednoczenia z Jej Sercem serc obecnych lub przyszłych sług ołtarza po całym świecie? Bo zdaje się, że masoneria szybko działa.

Ks. Naduvathchery [ 4 ] (wydawca hinduskiego tygodnika w Ernakulam "Sathyadeepam"), który myśli o wstąpieniu do klasztoru, tak pisze dziś: "Desidero multum scire, quomodo propositum... veniendi et ephemeridem publicandi se habeat. Spero Matrem nostram Immaculatam omnia bene disposituram fore, ut veniat Rev[eren]tia V[es]tra... et laboret ad gloriam eius et Filii sui. Peto a te ut ores pro me, humili servo, ut perseverem in bonis propositis meis [ 5 ]. Podpis: Jacob Naduvathchery.

Cześć Niepokalanej.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek do listu z Mugenzai no Sono, 30 X 1932 do Niepokalanowa.

[ 2 ] Zob. Pisma, 335, przyp. 6.

[ 3 ] Zob. Pisma, 362, przyp. 12, oraz 678, przyp. 5.

[ 4 ] Zob. Pisma, 394, przyp. 10.

[ 5 ] [Przekład polski] "Bardzo pragnę wiedzieć, jak się przedstawia sprawa przybycia i wydawania czasopisma. Mam nadzieję, że Niepokalana nasza Matka wszystkim dobrze pokieruje, aby Wielebny Ojciec przybył i pracował na Jej i Jej Syna chwałę. Proszę o modlitwę za mnie, uniżonego sługę, abym wytrwał w dobrych postanowieniach swoich".