414

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Mugenzai’Seibo no Sei Furanshisuko Kai | Mugenzai no Sono | Hongochi, Nagasaki | Japan. Asia.
Mugenzai no Sono, 22 XI 1932

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Cześć Niepokalanej. - Już dom na ukończeniu. Na Niepokalane Poczęcie tam się przenosimy, a obecny posłuży za pracownię.

Na grudzień wydrukowaliśmy 50 000 i zaczniemy silniejszą propagandę; tak samo na styczeń, gdyż napisało się w numerach okazowych, że kto drugiego nie zwróci będzie uważany za chcącego otrzymywać stale.

Przy podwyższeniu nakładu zaczyna być ciężko z jedną maszyną drukarską arkuszówką. Czy można kupić drugą? A także pedałówka by się przydała. Oczywiście wszystko w miarę możności finansowej, to jest wedle normy, o której pisałem, czyli byle niezupełnie przerwał się wpływ groszy z Niepokalanowa polskiego, będziemy się regulować wedle posiadanej gotówki. Kazałem br. Zenonowi zorientować się w cenach maszyn drukarskich. Tutaj są tanie.

Także czy można postawić większą kaplicę, bo obecnej nawet biskup nie erygował, gdyż uważa za niewystarczającą. Równocześnie też lokal dla zebrań dla pogan. - Oczywiście wszystko wedle wyżej podanej normy.

Gdyby jeszcze przyjechał 1 brat maszynista drukarski, i elektrotechnik-motorowy, i ogrodnik, i kliszarz-fotograf, a wszyscy Niepokalanej, bo przede wszystkim chodzi o to, by byli wszyscy Niepokalanej. - Oczywiście, o ile możliwe i kiedy by się dało. Bo obecnie jest co prawda równowaga, ale trudno rozwinąć akcję misyjną intensywniej.

Może znajdę jeszcze nieco czasu, by coś więcej pisywać do czasopism i przez honoraria nieco dorzucić do zwyczajnych wpływów "Rycerza" japońskiego. - O ile czas pozwoli.

Klerycy mieli teraz egzaminy okresowe. Mimo że klasyfikacja była dość ostra, noty nie opuściły się nigdy poniżej "bene". Wypadł więc egzamin naprawdę dobrze.

Co do "delegatio specialis" do podpisywania i wystawiania dokumentów, to poprosiłbym o wyrażenie tego po łacinie na piśmie, bym w razie potrzeby mógł się wykazać [ 2 ].

Marzę o agencji MI w Niepokalanowie, która by zbierała wieści i zaopatrywała "Rycerze" po całym świecie, a może i nie-"Rycerze".

Do nas na adres telegraficzny obecnie wystarcza już tylko: Mugenzaisono Nagasaki.

Polacy w Szanghaju [ 3 ] mówili (ktoś z nich) do br. Zenona, gdy tam pojechał był przedtem w sprawie maszyny, że my "nie wyjrzymy z piekła" za to, żeśmy opuścili Szanghaj i nie zajęli się coś 200 dziećmi polskimi. Br. Zeno polecił im zwrócić się w sprawie księdza do biskupa.

Niepokalana pociąga tu teraz silnie dzieci. Zeszłej niedzieli 20 chłopców pogańskich i 4 dziewczęta pogańskie uczestniczyli w litanii i błog[osławieństwie] Przen[ajświętszym] Sakramentem. - Cześć Niepokalanej. Jutro prawdopodobnie będzie ich jeszcze więcej.

W tych dniach rada gminy Hongochi, z wójtem na czele, przybyła na nasz plac, by omówić sprawę przekreślenia drogi, która przecina nam plac, o co wnieśliśmy podanie. Po czym całą dwunastkę zaprosiliśmy na herbatkę i pokazywaliśmy fotografie z Niepokalanowa polskiego. Niepokalana usposobiła ich przychylnie [...] [ 4 ].

Z prośbą o seraf[ickie] błogosławieństwo

br. Maksymilian

[Dopisek] Cześć Niepokalanej, wszystko Idzie dobrze.

[ 1 ] Br. Zenonowi Żebrowskiemu.

[ 2 ] Zob. Pisma, 405.

[ 3 ] Polonia szanghajska - zob. Pisma, 226.

[ 4 ] Szkic planu placu i drogi.