414b

Do o. Antonio Vivody

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. i nadr.: Nagasaki. Suwa-zinsya, Sintoisma templo. Ten sam nadruk znakami japońskimi. - Fotokop.: AN.
Nagasaki, 28 XI 1932

Maria!

Carissimo Padre

Ho appena inviato la lettera dicendo che il "Cavaliere" ha dimenticato di noi, quando proprio oggi sono venuti tre numeri nella busta.

Buon Natale!

Evviva l’Immacolata!

fr. Massimiliano M. Kolbe

[Adres] Rev[eren]do Padre | P. Ant[onio] Vivoda | Santuario di S. Antonio | Padva | Italia | Via Siberia, Europe

[Stempel pocztowy] Nagasaki 29 11 7 [ 1 ]

[Przekład polski]

Maryja!

Drogi Ojcze!

Zaledwie wysłałem list mówiący że "Cavaliere" o nas zapomniał, kiedy właśnie dzisiaj nadeszły w kopercie trzy numery.

Radosnych świąt Bożego Narodzenia!

Niech żyje Niepokalana!

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Oprócz tego stempel okrągły następującej treści: T 30 ctms, oraz stempel podłużny znakami japońskimi, wzywający do pobrania nie uiszczonej opłaty. Zob. także Pisma, 328, przyp. 3.