415

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Mugenzai no Sono | Hongochi, Nagasaki | Japan. Asia.
Mugenzai no Sono, 8 XII 1932

Maryja!

Najdroższa Mamo!

Dziś, w święto Mamusi niebieskiej, otrzymałem opłatki z listem od Mamusi ziemskiej, która jest odbiciem Mamusi niebieskiej, jak Mamusia niebieska dobroci Bożej, Serca Bożego. Doskonałości Boże promieniujące z niewysłowionego życia Trójcy Przenajświętszej rozchodzą się po wszechświecie w niezliczonych odbiciach jak echo. I tak ze stworzeń wznosi się serce do poznania i ukochania aż Boga w Trójcy Przenajświętszej, ale miłuje i te odbicia, bo one są od Boga, stworzone przez Boga, całe Boże.

Po powrocie z Indii napisałem, o ile pamiętam, list [ 1 ] i nie wiem, czemu by nie doszedł. Obecnie listy idą dłużej i mogą czasem zginąć z powodu walk w Mandżurii.

Co do sprawy czy się zobaczymy na tej ziemi, to już sprawa Niepokalanej. Ona sama może czynić z nami, co Jej się podoba, bo do Niej całkowicie należymy.

Dołączam życzenia błogosławieństwa Bożej Dzieciny i Jej Matuchny Niepokalanej i Mamie, i Prz[ewielebnej] Matce Przełożonej [ 2 ], i wszystkim Siostrom, dziękując z serca za modlitwy, bo tych nam tu na misjach jak najwięcej potrzeba, by dusze biednych pogan pociągnąć do Przen[ajświętszego] Serca Niepokalanej, a przez Nią do Prze[najświętszego] Serca Jezusowego.

Załączam fotografię Niepokalanowa japońskiego [ 3 ]. Poniżej dotychczasowy budynek; wyżej nowy dom, do którego przeprowadzili się bracia ze strychu domu poprzedniego w wigilię Niepokalanego Poczęcia, tj. wczoraj. Na szczycie budynku figura Niepokalanej, która z góry spogląda na pogańskie dachy domów dzielnicy hongochińskiej. - Ten dom, to prezencik Niepokalanej z okazji Jej święta.

Kończę z prośbą o modlitwę, bo czasu, mało

Zawsze wdzięczny syn

O. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Zob. Pisma, 409.

[ 2 ] S. Marii Wiktorynie Chomentowskiej, felicjance.

[ 3 ] Fotografia się nie zachowała.