417

Do Mugenzai no Sono

Oryg.: rkps AN. Karta poczt. jednostr. zapis.
Osaka, w ruszającym pociągu, 15 XII 1932

Maryja!

Drogie Dzieci!

Wczoraj Niepokalana sprawiła, że udało się kupić maszynę drukarską za bardzo niską cenę, bo za 720 j[enów] loco Mugenzai no Sono z montażem i uruchomieniem. Jest nowa i ma ruszyć 15 I [1933].

"Rycerza" też rozdał br. Zeno [ 1 ] i tylko na lekarstwo sobie nieco zachował, chociaż jeszcze i z 1000 by się rozeszło [ 2 ].

Ks. biskup bardzo życzliwy [ 3 ] - cześć Niepokalanej. A i na ogół poganie chętnie "Rycerza" biorą i gorliwie czytają. Modlić się tylko musimy, by owemu czytaniu przymnożyć łaski, aby jak największy był skutek. Już blisko Kobe, w pociągu kończę.

Wasz

br. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres znakami japońskimi] Mugenzai no Sono, Nagasaki

[Stempel pocztowy - miejscowość znakami kanji] Modzi 15 12 7 [ 4 ]

[ 1 ] Br. Zeno Żebrowski.

[ 2 ] Były zarzuty, że w Osace nie chcą RN - zob. Pisma, 401.

[ 3 ] Zob. Pisma, 416, przyp. 4.

[ 4 ] Zob. Pisma, 328, przyp. 3.