418

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. i nadr. znakami japońskimi: Świątynia buddyjska Sitennoji oraz z podpisem OMK: Buddyjska świątynia w Osace.
W pociągu pomiędzy Osaką i Kobe, 15 XII 1932

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Powracam z Osaki, gdzie wczoraj kupiłem nową drugą maszynę drukarską, arkuszówkę. Wobec tego, że od stycznia prawdopodobnie trzeba będzie dociągnąć do 50 000 nakładu, gdyż rozesłanych okazowych wynik tego będzie wymagał, druga maszyna stała się piekącą koniecznością. Kosztuje wraz z montażem i uruchomieniem 720 j[enów], tj. około 1500 zł.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a

[PS] Zygzakuję, bo pociąg trochę trzęsie.

[Adres] Najprzewielebniejszy | O. Prowincjał | Ks. Kornel Czupryk | OO. Franciszkanie | Lwów | Polska - via Sibieria | Europe

[Stempel pocztowy] [...] [ 1 ]

[ 1 ] Stempel pocztowy nieczytelny z powodu odklejenia znaczka.