419

Do Niepokalanowa [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Mugenzai no Sono, 18 XII 1932]

PS - Równocześnie wysyłamy plik pocztówek, napisy angielskie wyjaśnią treść.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek do listu br. Celestyna Moszyńskiego z 15 XII 1932 do współbraci w Niepokalanowie. Św. Maksymilian wrócił z podróży 18 XII 1932 - zob. Dzienniczek mszalny, 178.