422

Do o. Floriana Koziury [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Mugenzai no Sono, 31 XII 1932]

PS

Drogi Ojcze!

Zdaje mi się, że długo nie mówiłem, bo... czas za prędko biegł i nie pozwalał. I teraz wskazówka duża dochodzi do 12, a mała już na czwartej. Czas ruszać do biskupa z powinszowaniem Nowego Roku.

U nas Niepokalana od czasu do czasu swego święta Niepokalanego Poczęcia nie ustaje obsypywać cukierkami. - Cześć Jej za wszystko. Bo cały grudzień szczególnie Jej. A i rok przyszły to rocznica 75-letnia objawienia się Jej w Lourdes [ 2 ] więc znowu nam jako Jej dzieciom coś się w darze "należy". Nie damy rady nadążyć Jej się odwdzięczać. Cześć Jej za wszystko nieskończona cześć

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Dopisek do listu br. Celestyna Moszyńskiego z 31 XII 1932 do współbraci w Niepokalanowie.

[ 2 ] Objawienia Matki Bożej w Lourdes trwały od 11 II do 16 VII 1858.