424

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie ze stemplem znakami japońskimi: Nagasaki-shi, Hongochi-machi, Mugenzai no Sono.
Nagasaki, 14 I 1933 [ 1 ]

Maryja!

Najprzewielebniejszy O[jcze] Prowincjale!

List z dnia 16 XI też otrzymałem. O. Konstanty [ 2 ] dnia 11 bm. przepraszał mnie za to, co było i przyrzekł, że na przyszłość będzie inaczej. - W sam raz w miesiąc przed 75-letnlą rocznicą objawienia się Niepokalanej w Lourdes [ 3 ]. - Cześć Niepokalanej. - Powierzyłem mu zaraz prokuratorstwo i przy redakcji razem ciągnąć będziemy. - Załączam też garstkę myśli o. Konstantego na pięciu stronach.

Zbliżają się śluby braci: Celestyna, Romualda i Grzegorza (3 IV) [ 4 ]. Prosiłbym więc o delegację w myśl [nr] 142 i 158 Konstyt[ucji] i inne potrzebne ewentualnie. Ponieważ obecnie listy idą dłużej, więc choć jeszcze nie jest "ad ultimum mensem" [ 5 ] (nr 141), to jednak nie da się listownie załatwić: wysłanie tego listu, otrzymanie delegacji, wysłanie relacji i przesłanie decyzji; dlatego poprosiłbym o przesłanie delegacji telegraficznie. Obecnie wystarczy adres: "Mugenzaisono Nagasaki".

Czy istnieje jaka formuła ad iusiurandum [ 6 ] w myśl Konst[ytucji] nr 168?

Wkrótce nadeślę i inne sprawy jak: relację o studiach (nr 165) i inne.

Na razie ślę, by sprawy ślubów nie odwlec.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a

[ 1 ] W oryginale: II 1932, co jest pomyłką, jak wynika z treści listu ("W sam raz w miesiąc przed 75-letnią rocznicą").

[ 2 ] O. Konstanty Onoszko.

[ 3 ] Zob. Pisma, 422, przyp. 2.

[ 4 ] Zob. Pisma, 425, przyp. 2.

[ 5 ] Ostatni miesiąc.

[ 6 ] "Iusiurandum" - łac. przysięga. Konstytucje z 1932 r. w numerze 168 nakazywały: "Przed złożeniem profesji składający ją ma własnoręcznie podpisać i przysięgą potwierdzić oświadczenie co do wolności obioru stanu zakonnego i co do innych warunków przepisanych przez św. Kongregację Zakonów (Św. Kongregacja Zakonów, 1 grudnia 1931, AAS XXIV, s. 74)".