425

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration|"Mugenzai no Seibo no Kishi" | Mugenzai no Sono | Hongochi, Nagasaki | Japan. Asia.
Mugenzai no Sono, 19 I 1933 [ 1 ]

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Przesyłam prośbę trzech braci o śluby wieczne [ 2 ] i opinię o nich innych braci.

Inne sprawy później, bo bardzo czasu brak.

Poczciwy o. Konstanty jeszcze zasadniczo do ideału Niepokalanowa zwrócić się nie może. - Niech Niepokalana sama kieruje.

Dnia 20 XII wstąpił do nas cieśla, młodzieniec, ale jeszcze poganin. Przedwczoraj był chrzest wraz z dwoma innymi też "naszymi", bo myśmy przygotowywali. - Cześć Niepokalanej. Wspomniany aspirant nazywa się Hosoya Kasuo, imię chrzestne Franciszek. Jako poganin był czytelnikiem "Rycerza" i otrzymał potem Medalik Cudowny, i tak go Niepokalana przyciągnęła. - Cześć Jej za wszystko.

Z prośbą o seraf[ickie] błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a

[ 1 ] W oryginale: 1932, co jest pomyłką; zob. przyp. 2.

[ 2 ] Tj. br. Celestyna Moszyńskiego, br. Romualda Mrozińskiego i br. Grzegorza Sirego. Wszyscy trzej składali profesję czasową (na 3 lata) 3 IV 1930, zaś profesję uroczystą 4 IV 1933.

[ 3 ] O. Konstanty Onoszko.