429

Do Niepokalanowa [ 1 ]

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN.
[Mugenzai no Sono, 11 II 1933]

W miesiącu maju obchodziliśmy drugą rocznicę naszego przyjazdu do Nagasaki [ 2 ]. Na obiedzie siedział przy mnie Amaki, młodzieniec, który u nas się nawrócił [ 3 ]. Przypominaliśmy sobie, jak Niepokalana nas prowadziła i ustaliła na ziemi japońskiej i w Nagasaki.

Między innymi młodzieniec ów tak się wyraził: "Anata gata kimasen deshitara, watakushi wa mata shinja ni naranakatta desho" - to jest: "Gdybyście tu nie przyjechali, to ja bym jeszcze był poganinem".

Tyle było w tych słowach szczerości i wdzięczności ku Niepokalanej i nam. Jej narzędziom, że mimo woli cisnęły się do głowy myśli: Chociażby nikt więcej się nie nawrócił, prócz tego jednego, warto by było przedsięwziąć dotychczasowe trudy i dużo, dużo więcej jeszcze poświęcić, boć to dusza przecież.

Ale Niepokalana sprawiła, że po tym pierwszym chrzcie jeszcze dwóch naraz się ochrzciło [ 4 ]. A niedawno znowu trzech [ 5 ], czwarty zaś u nas przygotowawszy się, w Osace dostąpił łaski chrztu św. [ 6 ]. Prócz tego tyle listów głosi przepotężne dzieła Niepokalanej w duszach, że żal tylko, iż nie jesteśmy w stanie nabyć więcej maszyn i papieru i rozrzucić więcej "Rycerza Niepokalanej".

Cześć Niepokalanej za wszystko, co zdziałała, działa i jeszcze zdziała.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]
Rycerz Niepokalanej

[ 1 ] Dopisek do listu z Mugenzai no Sono z 11 II 1933 do Niepokalanowa.

[ 2 ] Dnia 24 IV 1930 do Nagasaki przybył św. Maksymilian i dwaj bracia zakonni: Zeno Żebrowski i Hilary Łysakowski - zob. Pisma, 219.

[ 3 ] Chrzest Amaki Kunikiko odbył się 11 VII 1931 - zob. Pisma, 309.

[ 4 ] Pauro Nishiya i Antonio Yoshida przyjęli chrzest 24 XII 1931.

[ 5 ] Yozefu Takebe, Yohane Vianney Tanizaki Tatsuo i Francisko Hosoya Kasuo, ochrzczeni 17 I 1933 - zob. Pisma, 425; zob. nadto list br. Mieczysława Mirochny z 18 I 1933 do współbraci w Niepokalanowie.

[ 6 ] Hara został ochrzczony w Osace 7 XII 1932 i otrzymał imię Franciszek Ksawery (Francisko Ksawerio) - zob. list br. Mieczysława Mirochny z 18 I 1933.