430

Do Niepokalanowa [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Mugenzai no Sono, 19 II 1933]

PS - Przepraszam, że nic nie dopisuję. Jakoś listy do nas, zdaje się, nie dochodzą, zwłaszcza z Prowincjałatu. Zrobimy bliższe dochodzenie, by wykryć przyczynę i usunąć. - Tak br. Marian już miesiąc czeka na śluby [ 3 ].

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek do listu br. Seweryna Dagisa z 19 II 1933 do współbraci w Niepokalanowie.

[ 2 ] Br. Mariano Sato Shigeo skończył nowicjat 29 I 1933 - zob. Pisma, 423 i 431.