43

Do br. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
Zakopane, 25 III 1921

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie

Kartkę z życzeniami dziś dostałem [ 1 ]. - Bóg zapłać i z całego serca "nawzajem".

Cieszę się bardzo, że się coraz bardziej zbliżasz do ołtarza, ale nie wiem, czy będę mógł być na prymicjach Twoich [ 2 ], bo lekarz radzi mi wyjechać na wieś i tam przepędzić lato; po czym znowu do Zakopanego. Wtedy powie, co dalej robić. Może po krótkim pobycie tutaj powrócę już do pracy. Teraz jeszcze rana w płucach nie jest zagojona.

Prz[ewielebny] O. Magister [ 3 ] pisał mi o gorliwości br. Bonawentury [ 4 ] w MI.

N[ajprzewielebniejszy] O. Sekretarz Generalny [ 5 ] mówił mi w Rzymie, żebym rozpowszechnił MI między świeckimi i aby się potem postarać przez biskupów o potwierdzenie i odpusty. Ponieważ teraz rozwinęły się stowarzyszenia protestanckie (zwłaszcza YMCA i YWCA [ 6 ]), napisałem mu, czyby nie był czas rozpocząć praktyk w Rzymie w tym celu. Odpisał na to, że rozmawiał w tej kwestii z N[ajprzewielebniejszym] O. Generałem [ 7 ] i doszli do konkluzji, aby na razie starać się u biskupów, a potem "pomyśli się, aby iść dalej", tj. N[ajprzewielebniejszy] O. Generał pomyśli. - Zostawmy wszystko Niepokalanej. Czasem można westchnąć w tej intencji, ale Ona i tylko Ona niech czyni w tej sprawie, co się Jej podoba, boć to "Niepokalanej" [ 8 ] Milicja.

Twój brat

O. Maksymilian M-a Kolbe M.I.

[Dopisek] "Wesołych Świąt" o. Florianowi i o. Innocentemu.

[ 1 ] Kartka zaginęła. Święta wielkanocne w 1921 r. przypadały 27 i 28 III.

[ 2 ] O. Alfons Kolbe otrzymał święcenia kapłańskie 29 VI 1921. W Grodnie przebywał głównie dla kuracji.

[ 3 ] O. Czesław Kellar.

[ 4 ] Br. Bonawentury Podhorodeckiego.

[ 5 ] O. Ernesto M. Franciosi.

[ 6 ] YMCA (Young Men’s Christian Association) - stowarzyszenie młodzieży założone w Londynie w 1884 r. przez G. Williamsa; YWCA (Young Women’s Christian Association) to gałąź żeńska tego stowarzyszenia. Oba stowarzyszenia mają to samo pochodzenie, ten sam cel i te same metody. Ideologia religijna związku została potępiona przez Stolicę Apostolską dekretem św. Oficjum z 5 XI 1920.

Kościół katolicki w Polsce wystąpił z ostrzeżeniem pod adresem YMCA już w 1921 r. (ks. biskup krakowski Adam Stefan Sapieha, ks. prymas kard. Edmund Dalbor, a następnie w 1927 r. ks. prymas kard. August Hlond wydał Wskazówki Prymasa Polski w sprawie YMCA, a Episkopat Polski wydał Odezwę w sprawie YMCA do duchowieństwa i wiernych. Oba te dokumenty podaje w pełnym brzmieniu "Miesięcznik Kościelny. Organ Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 49 (1934) 365-367. Organem polskiej YMCA były "Wiadomości o Związku Młodzieży Chrześcijańskiej w Polsce".

Na temat działalności YMCA w Polsce zob. m.in. M. Morawski jr, YMCA a katolicka młodzież, "Przegląd Powszechny" 37 (1920) t. 147-148, 11-19; S. Podoleński, W sprawie Polskiej YMCA, "Przegląd Powszechny" 41 (1924) t. 162, 97-116; N. Cieszyński, "Roczniki Katolickie" 3 (1924) 355-364; J. Urban TJ, Polska YMCA i stosunek jej do Kościoła katolickiego, "Przegląd Powszechny" 44 (1927) t. 174, 262-271.

[ 7 ] O. Domenico M. Tavanim.

[ 8 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 9 ] O. Florianowi Koziurze i bł. Innocentemu Guzowi.