44

Do br. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Zakopane. Szymon Tatar, przewodnik.

Zakopane, 19 IV 1921

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Pisał mi O. Magister [ 1 ] z Krakowa, że o. Wenanty umarł [ 2 ]. Sądzę, że wszyscy widzą w Nim zakonnika wzorowego. Dlatego nie będzie od rzeczy pozbierać trochę świadectw (dokumentów) i jeżeli N. O. Prowincjał [ 3 ] na to pozwoli, skreślić biografię zmarłego [ 4 ], zwłaszcza że ludzie świeccy mają nieraz najdziwaczniejsze pojęcia o tym, co się dzieje "za furtą klasztorną", a i nie brak takich, którzy myślą, że w praktyce zakonnicy nie zachowują tego, co ich przepisy nakazują, bo to - jest niemożliwe. Taka więc biografijka rozjaśniłaby wiele umysłów i rozbudziła, kto wie ile powołań uśpionych. Prosiłbym więc, abyś w chwilach wolnych napisał fakty konkretne i słowa jak najdokładniej Twego byłego magistra. To samo niech uczynią jego koledzy o. Florian i o. Korneli [ 5 ]. Rubrykacja uczynków i mowy Zmarłego może być rozmaita, np.: tyczące się wiary, nadziei, miłości Boga i bliźniego, zaparcia się siebie, posłuszeństwa, pokory, gorliwości [ 6 ] w wypełnianiu obowiązków, w staraniu cię o zbawienie i uświęcenie dusz, prostoty, roztropności, męstwa w przeciwnościach itd., umartwienia, cierpliwości itd. To jednak wszystko bez naruszenia Twoich obowiązków, w chwilach, wolnych.

Wkrótce może wyjadę z Zakopanego, bo mi tak lekarz radzi, aby lato na wsi przepędzić.

Zostaje Twój

brat Maksymilian M-a Kolbe

[PS] "Memento mei in orationibus" [ 7 ].

Pozdrowienie o[ojcom] Florianowi i Kornelemu.

[Adres] Wielebny Kleryk | Br. Alfons Kolbe | w klasztorze OO. Franciszkanów | w Grodnie

[Stempel pocztowy] Zako[...] 19 IV [...] [ 8 ]

[ 1 ] O. Czesław Kellar.

[ 2 ] O. Wenanty Katarzyniec, magister nowicjuszy kleryków, zmarł na gruźlicę płuc 31 III 1921 w Kalwarii Pacławskiej, mając lat 31. Proces beatyfikacyjny w toku.

[ 3 ] O. Alojzy Karwacki.

[ 4 ] O. Alfons Kolbe napisał biografię sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca pt. Zebrane ułomki z życia o. Wenantego Katarzyńca, franciszkanina, Niepokalanów 1931 (opubl. również w: Franciszkowi rycerze. Ojciec Kolbe i jego współpracownicy, red. L. J. Bernatek OFMConv, Niepokalanów 1981, 71-124). Zob. także A. Wojtczak OFMConv, O. Wenanty Katarzyniec (1889-1921), franciszkanin, Kraków 1980.

[ 5 ] O. Florian Koziura i o. Kornel Czupryk.

[ 6 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 7 ] Pamiętaj o mnie w modlitwach.

[ 8 ] Reszta nieczytelna z powodu odklejenia znaczka.