434

Do o. Floriana Koziury [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Nagasaki, 28 II 1933]

Maryja

Drogi Ojcze:

N[ajprzewielebniejszego] O. Tymoteusza [ 2 ] kopię dostałem - niech mu Niepokalana zapłaci. W odpowiedzi wysłałem list, którego kopię [a] załączam [ 3 ]. Równocześnie posłałem list otwarty do młodzieży [ 4 ], który niezależnie od całej sprawy przedtem przygotowałem w myśl zasady, by w razie trudności przejść do ofensywy.

N. O. Prowincjałowi też kopię ślę [ 5 ].

Orate pro nobis [ 6 ]

br. Maksymilian

[PS] Cześć Niepokalanej, niebo się wyjaśnia.

[ 1 ] Dopisek na kopii listu do o. Domenico Tavaniego z 28 II 1933. Na tej kopii św. Maksymilian napisał kilka zdań do o. Floriana Koziury.

[ 2 ] O. Timotheusa Brauchlego, sekretarza generalnego.

[ 3 ] Zob. Pisma, 433.

[ 4 ] Zob. Pisma, 432.

[ 5 ] Zob. Pisma, 435.

[ 6 ] Módlcie się za nas.